(PSM) سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ

پارکینگ هوشمند

در سيستم هاي ثبت دستي ورود و خروج، امكان اشتباه اپراتور در ثبت اطلاعات و همچنين امكان تباني اپراتور با رانندگان متخلف وجود دارد؛ به همين دليل كنترل دسترسي به پاركينگ به خوبي انجام نمي شود. ضمن اينكه در صورت بروز مشكل، امكان گزارش گيري قابل اطمينان از ترددهاي انجام شده وجود ندارند. سیستم های مدیریت پارکینگ با استفاده از سیستم پلاک خوان هوشمند و تکنولوژی RFID، امکان نظارت دقیق بر تردد خودروها در پارکینگ ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری، سازمان ها و پارکینگ های عمومی را فراهم می سازد. عملکرد سیستم پلاک خوان هوشمند به این طریق است که با رسیدن خودروها به در ورودی پارکینگ، تصویر خودرو بوسیله دوربین ثبت می گردد و پلاک خودرو توسط نرم افزار OCR بکارگرفته شده تشخیص داده شده و اطلاعات خودرو و مالک آن بر روی مانیتور تعبیه شده در اتاق نگهبانی نمایش داده میشود. در صورتیکه خودرو موردنظر جزء خودروهای شناخته شده موجود در بانک اطلاعاتی سیستم باشد، راه بند نصب شده به طور خودکار بالا رفته و خودرو مورد نظر بدون معطلی و توقف وارد پارکینگ می گردد. اما درحالتیکه خودرو موردنظر از خودروهای شناخته شده موجود در بانک اطلاعاتی سیستم نباشد، آنگاه نگهبان پارکینگ با بررسی خودرو موردنظر، تصمیم لازم را در مورد ورود خودرو به پارکینگ اتخاذ می نماید. همچنین همین فرآیند در مورد تکنولوژی RFID نیز وجود داشته و سیستم مدیریت پارکینگ می تواند بوسیله هر یک از تکنولوژی های RFID و پلاک خوان هوشمندعمل نماید. همچنین امکان استفاده همزمان از هر دو سیستم RFID و پلاک خوان نیز وجود دارد و شناسایی وسایل نقلیه می تواند بوسیله هر دو تکنولوژی صورت پذیرد. در حالتی که سیستم با استفاده از RFID عمل می کند، یک برچسب RFID به عنوان فرستنده بر روی هر یک از وسایل نقلیه قرار می گیرد که در هنگام ورود و خروج از محوطه پارکینگ، با برقراری ارتباط با گیرنده ای که در محل ورود و خروج پارکینگ نصب شده اند ارتباط برقرار کرده و موجب شناسایی وسیله نقلیه می شود. 
سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ(psm) که خود زیر شاخهً از تکنولوژی ساختمان هوشمند است یکی‌ از پیشرفت‌های جدید در صنعتی مدیریت ساختمان می‌باشد. از مسئولیت اصلی این سیستم می‌توان به این مورد اشاره کرد: 
۱-شمارش لحظه اي خودروهاي پارك شده 
۲-ثبت مکانیزه ترددها 
۳-کاهش خطاي انسانی در ثبت ورود و خروج و ظرفیت موجود پارکینگ 
۴-کاهش زمان ورود و خروج به پارکینگ 
۵-کاهش دما و آلودگی محیط پارکینگ 
۶-کاهش آلودگی صوتی 
۷-بهبود ترافیک 
۸-کنترل ورود و خروج خودروها 
۹-کاهش تردد در پارکینگ براي یافتن فضاي خالی 
۱۰-کم کردن هزینه هاي کنترلی و نظارتی انسانی پارکینگ 
۱۱-صرفه جویی در زمان یافتن محل پارك مناسب 
۱۲-کاهش کارکرد سیستم تهویه و تخلیه هوا و صرفه جویی در مصرف انرژي 
۱۳-رزرو کردن مکان پارك از طریق سامانه هاي هوشمند 
..... 

تجهیزات مورد نیاز

برای دست یابی‌ به این اهداف از سخت افزار‌ها و نرم افزار‌های بسیاری استفاده میشود. بخشی از این تجهیزات عبارتند از:

LED ۱-جهت نمایش سنسورهاي اولتراسونیک جهت تشخیص حضور یا عدم حضور خودروها 
۲-نمایشگرحضور خودرو 
۳-تابلوهاي راهنما 
۴-تابلوهاي نمایشگر ظرفیت طبقات 
۵-تابلوهاي نمایشگر ظرفیت پارکینگ 
۶-کنترلر سنسورها 
۷-نرم افزار مدیریت پارکینگ 
۸-نرم افزار پلاك خوان 
۹-دوربین پلاك خوان 
۱۰-سیستم‌های RFID 
۱۱-سیستم کنترل مرکزی 
۱۲-سیستم wireless ارتباط بخش ها 

سایر امکانات

از خدماتی که این سیستم بسیار موثر مدیریت برای پارکینگ ایجاد می‌کند برای مثل می‌توان سیستم VIP برای رزرو پارکینگ یا مونیتورینگ خودرو توسط دوربین ها، تشخیص نسبیِ زمان خالی‌ شدن پارکینگ، و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد.