سیستم اعلام حریق هوشمند

در سیستم هوشمند اعلام حریق نیز می توانیم طراحی و تعاریف مختلفی را ارائه نماییم ،

به عنوان مثال : جهت جلوگیری از اتفاقات ناگوار در هنگام بروز یک حادثه مانند اعلام حریق ، سیستم هوشمند اعلام حریق پیام هشدار ذخیره شده را پخش نموده و پیامکی را به شماره ذخیره شده در حافظه ارسال می نماید همچنین  شیر گاز اصلی بسته شده و آسانسورها را در طبقات خواص قرار میگیرند ، در کنار آن می توانیم  با اعلام مسیر خروجی (چراغ های راهنما) تمام درب های خروجی را نیز باز نماییم .

چند نمونه از امکاناتی که  در طراحی سیستم اعلام حریق هوشمند استفاده میگردد :

 •  آژیر خطر : در صورت بروز  یک حادثه آژیر به صدا درآمده و تا رسیدگی افراد به موضوع ادامه پیدا می کند .
 • روشن کردن سیستم اتفای حریق موجود در ساختمان
 • اعلام هشدار صوتی : در صورت بروز حریق در ساختمان می توان به جای استفاده از آژیر خطر از سیستم صوتی استفاده کرده و   پیامی را که از قبل برای آتش سوزی ضبط شده است را پخش نمود .
 • قطع شیر گاز : جهت جلوگیری از توسعه حریق به محض تحریک شدن سنسورها ، گاز ورودی واحد قطع می شود تا زمانی که با حضور افراد پس از اطفاء حریق بصورت دستی باز شود .
 • ارسال SMS : سیستم هوشمند مرکزی در صورت بروز حریق ، به مالکین ساختمان یکSMS مبنی بر بروز حریق ارسال می کند .
 • مشخص نمودن مسیر خروجی درب ها و آسانسور ها و پله های استراری در ساختمان های بزرگ
 • انتقال آسانسورها به طبقه های مشخص شده و همچنین همکف جهت استفاده آتش نشانها از آسانسور
 • فعال نمودن سیستم تهویه مطبوع ودیگرموارد مرتبط با این بخش که میتواند براحتی در طراحی اعلام حریق هوشمنددیده شوند

هوشمند سازی سیستم اعلام نشت گاز :

یکی دیگر از مواردی که در اکثر ساختمان های هوشمند مورد استفاده قرار می گیرد ، سیستم هوشمند اعلام نشت گاز می باشد .

با وجود این سیستم ، اگر به هر دلیلی در ساختمان نشتی گاز بوجود آید سیستم مطلع شده و عکس العمل  برنامه ریزی شده مشخصی را انجام خواهد داد .

نمونه ای از عکس العمل های سیستم هوشمند نشت گاز:

 • قطع شیر گاز اصلی واحد یا ساختمان
 • پخش صدای هشدار اعلام نشت گاز در محل
 • اعلام هشدار صوتی به جای آژیر خطر به صورت تفکیک شده در ساختمان (مشخص نمودن مکان دقیق این اتفاق )
 • قطع برق واحد به این جهت که شخصی از روی سهل انگاری چراغها را روشن نکند
 • ارسال SMS به مالکین و اطلاع رسانی قبل از وقوع اتفاقات ناگوار
 • تعریف رویدادهای دلخواه دیگر کارفرما با توجه به نیاز مکان و سیستم های موجود ساختمان
Comments for this post are closed.