هوشمندسازی جای جای زندگی شما خواهد بود

خانه ای را متصور شوید که برای ورود به آن , با دستگیره در هوشمندیروبرو میشوید که نیازی به کلید ندارد و شما با رمز دیجیتالی یا اثر انگشت خود میتوانید اجازه ورود به خانه را داشته باشید . این تکنولوژی تا آنجا پیش میرود که شما میتوانید از هزاران کیلومتر دورتر از منزل مسکونی خود قادر به کنترل در ورودی ساختمان باشید و هرزمان که میخواهید درب را با موبایل خود باز یا بسته نمایید . فراموش نکنید که هیچگاه عزیزانتان پشت درب نخواهند ماند . محیط خانه خود را در هرزمان که میخواهید با دوربین دیجیتال از هرنقطه دنیا کنترل نمایید و امنیت خانه یا نظارت بر کودکان خردسال خود را در دست بگیرید و با ایجاد یک حصار خورشیدی مادون قرمز در مواقعی که در خانه حضور ندارید امنیت خارق العاده ای را برای خانه خود محیا سازید . فضای آرامش بخشی که با ورود به آن با یک پنل هوشمند موسیقی روبرو خواهید شد .پنلی که آرام بخش ترین و خاطره انگیز ترین موسیقی هایتان را به صورت هوشمند برایتان پخش خواهد کرد .خانه ای که هنگام ورود شما , استراحتتان و یا صرف شام حالت خود را تغییر میدهد و مناسب شرایط زمانی , مکانی و روحی شما خواهد شد .

ادامه مطلب