محل زندگی و کار خود را مجهز کنید

از آنجایی که بیشترین زمان روز هر شخص در محل کار و دفتر کار خود می باشد لذا با اندکی تغییر و با استفاده از راهکارهای هوشمند سازی به راحتی می
توان سطح رضایت کارمندان و مدیران یک شرکت را به همراه راندمان کاری آنها افزایش داد و هم چنین باعث کاهش هزینه های مصرفی شد.

اهداف کنترلی: روشنایی، پرده ها و سایبان ها، دما و رطوبت، اعلام حریق، کنترل تردد، اعلام سرقت

مودهای کنترلی: کنترل دستی، حضور و عدم حضور، کنترل مرکزی، تنظیم شدت روشنایی، کنترل با سناریودر بخش کنترل هوشمند سیستم سرمایش و گرمایش با توجه به اینکه این امکان وجود دارد تا طبق سناریو ها و برنامه های زمانبندی شده در ساعات غیراداری سیستم به حالت استندبای برود لذا شما صرفه جویی قابل توجهی در مصرف انرژی خواهید داشت.

امکانات هوشمند واحدهای اداری:

 • کنترل سیستم روشنایی
 • کنترل سیستم سرمایش/گرمایش
 • کنترل سیستم امنیتی
 • اجرای سناریوهای مختلف
 • کنترل قفل برقی
 • کنترل سیستم تردد و ثبت ورود و خروج
 • کنترل سیستم دوربین مدار بسته CCTV
 • کنترل سیستم صوتی و اعلام فرامین
 • کنترل سیستم مانیتورینگ (i Pad، تبلت، و…)
 • کنترل سیستم اعلام و اطفاء حریق
 • کنترل سیستم مدیریت ذخیره انرژی
 • کنترل سیستم هوشمند از راه دور با SMS
 • کنترل سیستم موتور خانه
 • کنترل سیستم مدیریت پارکینگ
Comments for this post are closed.