محل زندگی و کار خود را مجهز کنید

از آنجایی که بیشترین زمان روز هر شخص در محل کار و دفتر کار خود می باشد لذا با اندکی تغییر و با استفاده از راهکارهای هوشمند سازی به راحتی می
توان سطح رضایت کارمندان و مدیران یک شرکت را به همراه راندمان کاری آنها افزایش داد و هم چنین باعث کاهش هزینه های مصرفی شد.

ادامه مطلب

راحتی و آسایش همراه روزمره شما خواهد بود

کل خانه شما با تلفن هوشمندتان قابل کنترل خواهد بود. شبها چراغهای تمام خانه با یک کلید خاموش خواهند شد. پرده ها در صورت ورود مستقیم نور به صورت خودکار بسته خواهند شد و هزاران قابلیت که راحتی و آسایش را برای شما به ارمغان می آورند.

ادامه مطلب

سیستم اعلام حریق هوشمند

در سیستم هوشمند اعلام حریق نیز می توانیم طراحی و تعاریف مختلفی را ارائه نماییم ،

به عنوان مثال : جهت جلوگیری از اتفاقات ناگوار در هنگام بروز یک حادثه مانند اعلام حریق ، سیستم هوشمند اعلام حریق پیام هشدار ذخیره شده را پخش نموده و پیامکی را به شماره ذخیره شده در حافظه ارسال می نماید همچنین  شیر گاز اصلی بسته شده و آسانسورها را در طبقات خواص قرار میگیرند ، در کنار آن می توانیم  با اعلام مسیر خروجی (چراغ های راهنما) تمام درب های خروجی را نیز باز نماییم .

چند نمونه از امکاناتی که  در طراحی سیستم اعلام حریق هوشمند استفاده میگردد :

 •  آژیر خطر : در صورت بروز  یک حادثه آژیر به صدا درآمده و تا رسیدگی افراد به موضوع ادامه پیدا می کند .
 • روشن کردن سیستم اتفای حریق موجود در ساختمان
 • اعلام هشدار صوتی : در صورت بروز حریق در ساختمان می توان به جای استفاده از آژیر خطر از سیستم صوتی استفاده کرده و   پیامی را که از قبل برای آتش سوزی ضبط شده است را پخش نمود .
 • قطع شیر گاز : جهت جلوگیری از توسعه حریق به محض تحریک شدن سنسورها ، گاز ورودی واحد قطع می شود تا زمانی که با حضور افراد پس از اطفاء حریق بصورت دستی باز شود .
 • ارسال SMS : سیستم هوشمند مرکزی در صورت بروز حریق ، به مالکین ساختمان یکSMS مبنی بر بروز حریق ارسال می کند .
 • مشخص نمودن مسیر خروجی درب ها و آسانسور ها و پله های استراری در ساختمان های بزرگ
 • انتقال آسانسورها به طبقه های مشخص شده و همچنین همکف جهت استفاده آتش نشانها از آسانسور
 • فعال نمودن سیستم تهویه مطبوع ودیگرموارد مرتبط با این بخش که میتواند براحتی در طراحی اعلام حریق هوشمنددیده شوند

هوشمند سازی سیستم اعلام نشت گاز :

یکی دیگر از مواردی که در اکثر ساختمان های هوشمند مورد استفاده قرار می گیرد ، سیستم هوشمند اعلام نشت گاز می باشد .

با وجود این سیستم ، اگر به هر دلیلی در ساختمان نشتی گاز بوجود آید سیستم مطلع شده و عکس العمل  برنامه ریزی شده مشخصی را انجام خواهد داد .

نمونه ای از عکس العمل های سیستم هوشمند نشت گاز:

 • قطع شیر گاز اصلی واحد یا ساختمان
 • پخش صدای هشدار اعلام نشت گاز در محل
 • اعلام هشدار صوتی به جای آژیر خطر به صورت تفکیک شده در ساختمان (مشخص نمودن مکان دقیق این اتفاق )
 • قطع برق واحد به این جهت که شخصی از روی سهل انگاری چراغها را روشن نکند
 • ارسال SMS به مالکین و اطلاع رسانی قبل از وقوع اتفاقات ناگوار
 • تعریف رویدادهای دلخواه دیگر کارفرما با توجه به نیاز مکان و سیستم های موجود ساختمان